DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Kurs Eğitmenliği Yapılan Bilimsel Kurslar:

14) Şaşılık Birimi Kursu : Şaşılık ve Ambliyopide  Refraksiyon Düzeltilmesi. Kurs Yöneticisi. T. Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal kongre, Antalya, 6 Kasım 2013 .

13) Nörooftalmoloji Birimi Kursu : Nöro-oftalmolojik Muayene. Kurs Yöneticisi. T. Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal kongre, Antalya, 30 Eylül 2010.

12) Nörooftalmoloji Birimi Kursu : Kabarık papillada pratik yaklaşım. Kurs Yöneticisi. T. Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal kongre, Antalya, 11 Kasım 2009.

11)  41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kurs no: 27: OTM (Oküler Travma ve Medikolegal OftalmolojiKursu. Ön ve Arka Segment Yaralanmaları. 1 Kasım 2007.

10) 39.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kurs no 52: OT (oküler travma): Göz Dışı Yaralanmalar. Konum: Travmatik kranyal sinir paralizileri. Antalya, 19 Eylül 2005. VSY Ahmed Glokom Valfi Uygulama Kursu, İstanbul, 12 Aralık 2006.

9) XXV. Ulusal Oftalmoloji Kursu, Nörooftalmoloji, Konum: Pupilla, ışık reaksiyonu, 1 Nisan 2005.

8) 38.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Wet-Lab. Fako Pratik Cerrahi Kursu, WL-FAKO-101 Oturum moderatörü. Antalya, 9 Ekim 2004.

7) 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kurs no: NO(nöro-oftalmoloji)-1: Pupilla Fenomenleri, Pupilla Düzensizlikleri ve pupilla düzensizliği bulunan hastaya yaklaşım. Antalya, 8 Ekim 2004.

6) XXXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kurs no: NO(nöro-oftalmloji)-2: Optik sinir ve Hastalıkları, İstanbul, 4 Ekim 2003.

5) XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kurs no: NO(nöro-oftalmoloji)-2: Nöro-oftalmik açıdan diplopi: Okuler motor sinir felçlerinde yaklaşım: n.troklearis ve n.abdusens, Ankara, Ekim 2002.

4) Dokuz Eylul Ü. Tıp F. Göz Hastalıkları AD, IV. İlkbahar Oftalmoloji Günleri, Katarakt Cerrahisinde Deneyimler, (eğitmen ve video sunumu) İzmir, 16-17 Mart 2002.

3) Dokuz Eylul Ü. Tıp F. Göz Hastalıkları AD, III.İlkbahar Oftalmoloji Günleri, Fako-emülsifikasyonda yeni milenyum, yeni ufuklar ve konjenital katarakt cerrahisi- Video Katarakt ve Canlı Cerrahi Sempozyumu, Eğitim Grubu. İzmir, 21-23 Nisan 2001.

2) XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kurs No.16 : Motilite Problemlerinde Laboratuvar Testleri ve Tanı Yöntemleri, Antalya, 30 Eylül 2000.

1) XXIII.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kurs No.29 : Okuler Motor Sinir Felçlerinde Klinik Yaklaşım, İzmir, 1 Ekim 1999.

 

 Verilen Özel Konferanslar:

 • Uluslararası Sempozyum: Bridging Cultures and Time: Al-Qanun fi al-tibb of Ibn Sina, İstanbul, 21 Haziran 2013
 • 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özel Konferans: Osmanlı Hanedanında Göz Hastalıkları. Antalya,  20 Eylül 2005.

 

Panelist Olarak Katılınan Ulusal ve Uluslararası Paneller:

16) XXXIII. World Ophthalmology Congress, Panel: Practical Aspects of Ethics in the Practice of Ophthalmology. The subjects of Kadircan Keskinbora: 1. I’ll accept this invitation by Xlabs to travel to the Academy (and present a case and discussion about relationship with industry) 2. There is endophtalmitis in my last cataract case. I suppose the main cause is the malfunction of the sterilization unit of our hospital. What will I do? Abu Dhabi,16-20 February, 2012.

15) 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Nörooftalmoloji Birimi Paneli Oturum Başkanı, Panel: Nörooftalmolojik Açıdan Diplopinin Değerlendirilmesi. KKTC, 5-9 Ekim 2011.

14) XXXII. World Ophthalmology Congress, Panel: “Vision rehabilitation – demands and challenges in the 21st century”. The subject of Kadircan Keskinbora: “Low Vision Aid in Turkey”. Berlin, 5-9 June, 2010.

13) 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Paneli: Kapak ve orbita travmaları. Konum: Kraniyal sinir yaralanmaları. Antalya, 13 Kasım 2009.

12) 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Panel: NO (nöro-oftalmoloji) Nöro-oftalmolojik Aciller. Konum: Anizokori. Antalya, 23 Kasım 2008. (aynı zamanda oturum başkanı)

11) 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Panel: NO (nöro-oftalmoloji) Fonksiyonel Görme Kaybı. Konum: Diğer Fonksiyonel Göz Rahatsızlıkları. Antalya, 31 Ekim 2007.

10) T.O.D. Eğitim Planlama Birimi 4.Oftalmolojide Eğitim Buluşması, Etik ve Uzmanlık Dernekleri Paneli, Konum: Etik Eğitiminde Uzmanlık Dernekleri, İstanbul, 10 Mayıs 2007.

9) T.O.D. Bursa Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, Panel: Nöro-oftalmolojide Tanı ve Tedavisi Zor Olgular”, Eskişehir, 27 Nisan 2007.

8) Türk Hemofili Derneği Genel Kurulu, Hastalık Raporu Uygulamaları, Hasta ve Hekim Hakları Paneli, Konum: Hekim Hakları. İstanbul, 15 Nisan 2007.

7) 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Panel: NO (nöro-oftalmoloji) İdyopatik İntrakranyal Hipertansiyon (İİH). Konum: İİH Tanı Yöntemleri ve Tıbbi Tedavi. Antalya, 1 Kasım 2006.

6) 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Panel: NO(nöro-oftalmoloji) Orbita Hastalıklarında Nörooftalmolojik Yaklaşımlar. Konum: Orbita Tümörleri. Antalya, 20 Eylül 2005.

5) TOD İzmir Şubesi, Aylık bilimsel toplantı, Panel : Optik nöropatiler. İzmir, 27 Şubat 2004.

4) XXXVI. Ulusal Oftalmolji Kongresi, Panel:ERG-1: Travmatik Kataraktlar, Konum: Perfore göz travmalarında kataraktın primer veya sekonder ekstraksiyonunun avantajları. Ankara, 7 Ekim 2002.

3) TOD Ankara Şubesi, Aylık bilimsel toplantı, Panel : Hangi Optik nöropati, Hangi tedavi? – İnteraktif panel, Ankara, 13 Aralık 2001.

2) TOD İzmir Şubesi Yaz Sempozyumu, Panel : Klinikte görme kalitesinin değerlendirilmesi ve Önemi, Konum:Chart projektörler ve lens kutuları: Görme kalitesinde ne, ne işe yarar? , Marmaris, 27 Haziran 2001.

1) XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Panel 7: Optik Sinir Hastalıklarında Güncel Tedavi Yaklaşımları. Konum:Travmatik Optik Nöropatiler, Antalya, 1 Ekim 2000.

 

Katılınan Uluslararası ve Ulusal Kongreler

 

68 ) 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 5-9 Kasım 2014 (Konuşmacı Moderatör)

67 ) 6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 23-26 Eylül 2014 , ( Konuşmacı)

66) World Ophthalmology Congress , Tokyo, 1-6 Nisan 2014

65 )  İbn-i Sina’nın Küçük Tıp Kanunu Eseri konferansı, Üsküdar Üniversitesi, 12 Aralık 2013 , ( Konuşmacı)

64 )  7. International Scientific-Practical Conference, 22 – 23 Kasım 2013 ,( Konuşmacı)

63 ) 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 6 – 10 Kasım 2013 (oturum başkanlığı, kurs yöneticiliği )

62 ) Uluslararası Sempozyum: Bridging Cultures and Time: Al-Qanun fi al-tibb of Ibn Sina, İstanbul, 21 Haziran 2013

61 ) 25. Türk- Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, 11 – 12 Haziran 2013 (Panelist)

60 ) XXIII. World Ophthalmology Congress, Abu Dhabi, 16-20 February 2012 (Panelist).

59 ) 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, KKTC, Girne, 5-9 Ekim 2011 (6 bildiri, 4 poster, kurs yöneticliği, oturum başkanlıkları).

58 ) XXIX. Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Vienna, 17-21 September 2011.

57 ) 15th ESCRS Winter Meeting 2011, Istanbul, Turkey, 18-20 February 2011 (poster).

56 ) Avrupa Kültür Başkenti –European Capıtal Of Culture- İstanbul 2010- Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık, Health In Istanbul From Past To Present, 3-6 November 2010 (iki serbest bildiri).

55 ) 5.International Society for the History of Islamic Medicine Congress, Istanbul, 25- 28 October 2010 (iki serbest bildiri).

54 ) XI. Meeting of The International Strabismological Association (ISA), Istanbul, 22-25 September 2010 (poster).

53 ) 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim 2010 (4 bildiri, 2 poster, oturum başkanlığı.

52 ) XXXII. World Ophthalmology Congress, Berlin, 5-9 June 2010 (Panelist).

51 ) 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 11-15 Kasım 2009 (6 bildiri, 6 poster,panelist, kurs yöneticiliği, oturum başkanlığı).

50 ) 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 19-23 Kasım 2008 (6 bildiri, 5 poster, oturum başkanlığı).

49 ) 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 21-25 Kasım 2007 (2 poster, 3 bildiri, panelist, oturum başkanı).

48 ) Amasya Uluslararası Anadolu-Türk Darüşşifaları ve Sabuncuoğlu Kongresi, Amasya, 15-18 Ekim 2008.

47 ) I. International Turkish Medicine History Congress (Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi), Konya, 20-24 Mayıs 2008, (Kongre düzenleme kurulu üyesi, oturum başkanı, sözlü bildiri).

46 ) Atatürk Devri Sağlık Tarihi Kongresi, 6 – 9 Kasım 2007, İzmir (bildiri).

45 ) 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 28 Ekim-2 Kasım 2006 (2 poster, panelist).

44 ) I.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi -Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları. (Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği ile Akdeniz Ü. Hukuk ve Tıp Fakülteleri işbirliği ile) 17-20 Ekim 2007, Antalya. (Düzenleme kurulu üyeliği ve bildiri).

43 ) 8. EUNOS (European Union of Neuro-Ophthalmology Society) 2007 Congress (2 poster, saydam sunusu, oturum başkanlığı), İstanbul, 25-28 May, 2007.

42 ) 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 28 Ekim-2 Kasım 2006 (2 poster, panelist).

41 ) İzmir’in Sağlık Tarihi, 1-3 Aralık 2005.

40 ) İ.Ü. İstanbul TF. Deontoloji ve Tıp Tarihi AD, Tıp Etiği Günleri, Terminal Dönemde Çocuk: Etik sorunlar, 1 Kasım 2005 (serbest bildiri ile).

39 ) 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 17-21 Eylül 2005 (4 poster, panelist, kurs eğitmeni ve özel konferansçı olarak).

38 ) IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Manisa, 10-13 Mayıs 2005 (serbest bildiri ile).

37 ) 38.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 9-13 Ekim 2004 (3 poster, jüri üyeliği, oturum başkanlığı).

36 ) Şişli Etfal Tıp Günleri 6. Kongresi, İstanbul, 24-25 May 2004.

35 ) 29th Meeting of the European Strabismological Association, İzmir, 1-4 June 2004 (serbest bildiri ile).

34 ) Birinci Türk Diş Hekimliği Tarihi ve Etiği Kongresi, İstanbul, 20-22 Kasım 2003.

33 ) XXXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 4-8 Ekim 2003 (2 bildiri, 9 Poster).

32 ) XXXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 4-8 Ekim 2003 (2 bildiri, 9 Poster).

31 ) XVII. Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Munich, 1-5 September 2003.

30 ) XVII. Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Nice, 4-8 September 2002 (2 adet POSTER ile).

29 ) XXXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 5-9 Ekim 2002 (2 Bildiri, 4 Poster).

28 ) 38 th. International Congress on History of Medicine, İstanbul, 1-6 September 2002.

27 ) American Academy of Ophthalmology 2001 Annual Meeting, New Orleans, November 11-14, 2001.

26 ) XXXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 23-26 Eylül 2001.

25 ) XIII. Congress European Society of Ophthalmology (SOE), İstanbul, June 3-7, 2001 (2 adet POSTER ile).

24 ) XXXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 30 Eylül- 4 Ekim 2000 (3 Bildiri,2 Poster).

23 ) XXXIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2-6 Ekim 1999 (3 Bildiri, 2 Poster).

22 ) American Academy of Ophthalmology 1999 Annual Meeting, Orlando, October 24-27,1999.

21 ) XVII. Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons(ESCRS), Vienna, September 4-8, 1999 (2 adet Serbest Bildiri ile).

20 ) American Academy of Ophthalmology 1998 Annual Meeting, New Orleans, November 8-11, 1998.

19 ) XXXII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Bursa, 15-20 Eylül 1998 ( 2 Bildiri, 3 Poster).

18 ) XVI. Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Nice, September 1998.

17 ) American Academy of Ophthalmology 1997 Annual Meeting, San Fransisco, October 26-29, 1997.

16 ) XXXI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 16-20 Eylül 1997 ( 2 bildiri 4 poster).

15 ) American Academy of Ophthalmology 1996 Annual Meeting, Chicago, October 27-31, 1996.

14 ) IV. Ulusal Türk Medikal Kontakt Lens Kongresi, Kapadokya, Nevşehir, 13-15 Haziran 1996.

13 ) XXIX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 17-21 Ekim 1995 (1 Bildiri, 3 Poster).

12 ) XXVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 18-23 Ekim 1994 (3 Bildiri, 3 Poster).

11 ) XXVII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Marmaris, 27-30 Ekim 1993 (8 Bildiri ve 6 Poster).

10 ) XXVI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Bursa, 30 Ağustos- 3 Eylül 1992 [3(1.,2.,3., isimlerle) bildiri ve Poster].

9 ) XXV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 1-7 Eylül 1991

8 ) XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 9-12 Eylül 1990 (Bildiri).

7 ) XXIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Adana, 9-14 Eylül 1989.

6 ) XXII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Ürgüp, 10-16 Eylül 1988 (Bildiri).

5 ) XXI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 9-15 Eylül 1987 (2 adet Bildiri).

4 ) I. Ulusal Türk Medikal Kontakt Lens Kongresi, İstanbul, 21-23 Mayıs 1987.

3 ) XX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Bursa, 7-12 Eylül 1986 (Bildiri).

2 ) XIX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Eylül 1985.

1 ) Clinical Cancer Conference, İstanbul, May 3-5, 1983.

 

Katılınan Uluslararası ve Ulusal Sempozyumlar:

51 ) Uluslararası Sempozyum: Bridging Cultures and Time: Al-Qanun fi al-tibb of Ibn Sina, İstanbul, 21 Haziran 2013

50) İkinci Rumeli Nöropsikiyatri Günleri, Nöbiva III. Trakya Sempozyumu: Nörooftalmoloji, Çorlu-Tekirdağ, 21-22 Mart 2009.

49) Hekimler, Tıp eğitimi, Öğrenciler, Eğiticiler: 2008 Türkiyesi fotoğrafından geleceğe bakış Sempozyumu, İzmir, 4 Aralık 2008.

48) International Symposium on Neuro-Ophthalmology and Low Vision: From Eye to Mind., Tubingen, Germany, October 25, 2008.

47) 10.Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi, Konya, 20-24 Mayıs 2008, (sözlü bildiri).

46) I. International Turkish Medicine History Congress (Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi)Konya, 20-24 Mayıs 2008 (sözlü bildiri)

45) Amasya Araştırmaları Sempozyumu, Amasya, 13-15 Haziran 2007 (bildiri).

44) TOD İstanbul Şubesi, XXIX. Bahar Sempozyumu, İstanbul, 11-13 Mayıs 2007.

43) Oftalmolojide Eğitim Toplantısı – IV., İstanbul, 10 Mayıs 2007 (panelist).

42) Dr.Füsun Sayek II. Eğitim Hastaneleri Kurultayı, İstanbul, 24 Mart 2007.

41) II. Uluslararası Katılımlı Tıp Etiği Sempozyumu: İleri teknoloji Tıbbı ve Etik Sorunlar (Sempozyum Düzenleme Komitesi Üyesi , bildiri) 12-13 Ekim 2006.

40) I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu, Mardin, 25-28 Mayıs 2006 (bildiri ile).

39) TOD İstanbul Şubesi, XXVIII. Bahar Sempozyumu, İstanbul, 15-17 Mayıs 2006.

38) İ.Ü.İ.T.F. Deontoloji ve Tıp Tarihi AD Uluslar arası katılımlı Etik Günleri Sempozyumu, İstanbul, 1 Kasım 2005 (bildiri ile).

37) Uluslar arası katılımlı I. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu, İstanbul, 27 Mayıs 2005.

36) TOD Ankara Şubesi Ulusal Oftalmoloji Kursu, 1-3 Nisan 2005 – Olgu tartışması seansı(okuloplasti).

35) TOD İstanbul Şubesi XXVII. Bahar Sempozyumu, İstanbul, Okuloplasti, 13-15 Mayıs 2005.

34) TOD Eğitim ve Planlama Birimi (birim müstakil aktivasyonu) Oftalmolojide Eğitim Buluşması – 3, 12 Mayıs 2005.

33) TOD İstanbul Şubesi XXVII. Bahar Sempozyumu, İstanbul, Vitreoretinal Cerrahi,7-9 Mayıs 2004.

32) Dokuz Eylul Ü. Tıp F. Göz Hastalıkları AD, VI. İlkbahar Oftalmoloji Günleri, “Fakoda yeni enerji modelleri ve zor olgularda yaklaşım”, İzmir, 6-7 Mart 2004 (video sunumu).

31) I. Batı Karadeniz Oftalmoloji Toplantısı, Oküloplastik Cerrahi toplantısı, Zonguldak, 24-26 Ekim 2003.

30) XVI. Yaz Sempozyumu, TOD İzmir Şubesi, “Pediatrik Kataraktlar”, İzmir, 20-22 Haziran 2003 (video sunumu).

29) TOD İstanbul Şubesi XXVI. Bahar Sempozyumu, İstanbul, Şaşılık, 9-11 Mayıs 2003 (bildiri).

28) Glaucoma in the 21st century: setting the pace, staying the course,Monte Carlo, 20-21 June, 2003.

27) Dokuz Eylul Ü. Tıp F. Göz Hastalıkları AD, V. İlkbahar Oftalmoloji Günleri, “Fako Cerrahisinde Yenilikler ve Refraktif İntraoküler Lens Cerrahisi”, İzmir, 8-9 Mart 2003 (video sunumu).

26) İstanbul Retina Enstitüsü, “Subfoveal koroidal neovasküler membranlarda fotodinamik tedavi ve alternatif tedaviler”, 11-12 Ocak 2003.

25) TOD XV. Yaz Sempozyumu, TOD Çukurova Şubesi, “Oftalmolojide İmplant ve Eksplantlar”, Adana, 7-9 Haziran 2002.

24) Understanding of Presbyopia and Accommodation, Nice, 11th September 2002.

23) Ocular Surgery News, “Improving Vision: Lasik, Lenses & More” Symposium,Nice, 7 September 2002.

22) İstanbul Retina Enstitüsü, “Fotodinamik tedavi kursu”, İstanbul, 18-19 Mayıs 2002.

21) TOD İstanbul Şubesi XXV. Bahar Sempozyumu, “Geriatrik Oftalmoloji”,İstanbul, 10-12 Mayıs 2002 ( serbest bildiri ile).

20) Dokuz Eylul Ü. Tıp F. Göz Hastalıkları AD, IV. İlkbahar Oftalmoloji Günleri, “Katarakt Cerrahisinde Deneyimler”, İzmir, 16-17 Mart 2002 (eğitmen ve video sunumu).
19) The Changing Face of Oculoplastic Surgery, New Orleans, November 12, 2001.

18) TOD İstanbul Şubesi XXIV. Bahar Sempozyumu, “Genetik ve Göz”, İstanbul,11-13 Mayıs 2001 (bildiri).

17) TOD Ankara Şubesi Ulusal Oftalmoloji Kursu Nisan 2002 – Olgu tartışması seansı (nöro-oftalmoloji).

16) TOD XIV. Yaz Sempozyumu, TOD İzmir Şubesi, Marmaris 29 Haziran– 1 Temmuz 2001 (konuşmacı).

15) Mezopotamya 2001 Oftalmoloji Sempozyumu, “Okuloplastik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar”, Urfa, 4-6 Mayıs 2001.

14) Dokuz Eylül Ü.Tıp F.Göz Hastalıkları AD, III.İlkbahar Oftalmoloji Günleri, “Fakoemülsifikasyonda yeni milenyum, yeni ufuklar ve konjenital katarakt cerrahisi- Video Katarakt ve Canlı Cerrahi” Sempozyumu, İzmir, 21-23 Nisan 2001 (Eğitmen ve video sunumu).

13) TOD İstanbul Şubesi XXIII. Bahar Sempozyumu, “Son Yılda Oftalmolojideki Gelişmeler”, İstanbul, 26-28 Mayıs 2000 (bildiri).

12) TOD Glokom Birimi, “Uygulamalı Glokom Cerrahisi” Sempozyumu, Ankara, 13-14 Kasım 1999.

11) Glokom tedavisinde yeni bir yöneliş: Prostoglandinler. İzmir, 5 Ekim 1999.

10) Healing Processes in the Anterior Segment of the Eye, Vienna, September 4th, 1999.

9) Dokuz Eylul Ü. Tıp F. Göz Hastalıkları AD, I. İlkbahar Oftalmoloji Günleri, “Yeni bir yüzyıla geçerken katarakt cerrahisinin ulaştığı aşama”, İzmir, 7-8 Mayıs 1999.

8) Uludağ Ü. Tıp F. Göz Hastalıkları AD, Uludağ 99 Oftalmoloji Günleri, “Lens Hastalıkları ve Presbiyopi”, Bursa, 11-14 Mart 1999.

7) TOD Bursa Şubesi, XX. Kış Sempozyumu, “Okuloplastik cerrahide yenilikler”, Bursa, Uludağ, 17-20 Aralık 1998.

6) T.O.D. İstanbul Şubesi XX. Bahar Sempozyumu “Ön Segment Kombine Cerrahisi”, 23-24 Mayıs 1997 (bildiri).

5) T.O.D. İstanbul Şubesi XVII. Bahar Sempozyumu, “Travma Cerrahisi”, İstanbul, 6-8 Mayıs 1994 (bildiri).

4) T.O.D. XIV. Kış Sempozyumu, “Diabet ve Göz”, Antalya, 29-31 Aralık 1991.

3) T.O.D. XII. Kış Sempozyumu, “Ambliyopi”, Antalya, 29-31 Aralık 1989.

2) T.O.D. IX. Kış Sempozyumu, “Kataraktlar ve Tedavisi”, Bursa, 8-11 Ocak 1987.

1) Türk Oftalmoloji Derneği (T.O.D.) Konya Şubesi 1. Aralık Sempozyumu, Konya, 10-13 Aralık 1987.

 

Katılınan ve Alınan Bilimsel Kurslar :

T.O.D. Ankara Şubesi Akademik Eğitim Programı:

14) TC sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu, Edirne, 1-2 Haziran 2009.

13) Gazi Ü. Tıp. F. Göz Hast. AD III. Pratik Uygulamalı Oftalmik Cerrahi Kursu, 24-25 Ekim 1998.

12) T.O.D. Katarakt ve Refraktif Cerrahi Kulübü,Teorik,Demonstratif ve Deneysel Uygulamalı Radyal Keratotomi Kursu, Eylül 1992.

11) Glokom, 7-9 Nisan 2006.

10) Nörooftalmoloji, 1-3 Nisan 2005.

9) Şaşılıkta son gelişmeler, 4-6 Nisan 2002.

8) Göz yaralanmaları, 4-6 Nisan 1997.

7) Şaşılık, 5-7 Nisan 1996.

6) Okuler Farmokoloji ve Uygulamalı Fundus Floresein Anjiyografi,9-11 Nisan 1993.

5) Lakrimal sistem hastalıkları ve Okuloplastik cerrahi,28-30 Ekim 1991.

4) Optik sinir hastalıkları,2-4 Nisan 1988.

3) Göz Travmaları, 3-5 Nisan 1987.

2) Kornea Cerrahisi, 4-6 Nisan 1986.

1) Uvea İltihapları ve Behçet Hastalığı, 5-7 Nisan 1985.

 

International Society of Refractive Surgery (ISRS) Course,

 • C-Lasik Training Course, İstanbul, February 21st, 1999. 

American Academy of Ophthalmology 1996 Annual Meeting (Chicago)’da aldığım  “Instruction Course” kurslar:

 • Cataract and Refractive Surgery Update
 • PRK and LASIK for Myopia and Astigmatism: Complementary or   Overlapping  Techniques?
 • Refinements in Surgical Techniques of Ptosis, Entropion, and  Ectropion
 • Introduction to Aesthetic Lasers for Eyelid  Surgery and Skin Resurfacing
 • Nasal Endoscopy: Principles and Applications
 • Advanced Anterior Segment Surgery Techniques (Skills Transfer Course)

 American Academy of Ophthalmology 1997 Annual Meeting  (San  Fransisco)’    da aldığım “Instruction Course” kurslar:

 • Clinical Corneal Topography.
 • LASIK Correction of Myopia, Astigmatism, and Hyperopia.
 • Clinical Decisions in the Management of Complications of Cataract and IOL Surgery
 • Releasable Suture Techniques in Filtering Surgery
 • Difficult Strabismus Problems: Diagnosis and Treatment
 • Regional Orbital Anesthesia for Intraocular Surgery
 • PRK Retreatment Followinq Previous Refractive Surgery
 • Excimer Laser Phototherapeutic Keratectomy for Anterior Corneal Pathology.
 • Comparison of Summit, Visx, and Technolas Excimer Laser use in Canada.

 American Academy of Ophthalmology 1998 Annual Meeting (New Orleans)’  da  aldığım “Instruction Course” kurslar:

 • Emerging technologies in Cataract and Refractive Surgery
 • Advanced Intraocular Lens Power Calculations for the Cataract and Refractive Surgeon
 • LASIK: Lamellar Refractive Surgery.
 • Refractive Lens and Phakic IOL Surgery for High Myopia and Hyperopia

 

Alınan burslar, uzun süreli kurslar ve stajlar

Lise ve bütün Üniversite öğrenimim boyunca, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Öğrenim Bursu

 • 1 Mart-1 Haziran 1992 tarihleri arasında, üç ay tam gün görevli olarak İ.Ü. Kornea Transplantasyon ve Vitreoretinal Cerrahi Araştırma Merkezi'nde kurs
 • 1993 yılı- İ.Ü.Cerrahpaşa TF Göz Kliniği ve Araştırma Merkezinde 6 ay, haftada bir gün çalışmalara katılım
 • 15.10.2004–14.12.2004 SB Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Bankasında “Göz Bankası Müdürlüğü ve Laboratuvar Yöneticiliği” Kursu

 

Kongre ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği

Uluslararası:

3) II. International Medical Ethic and Medical History Symposium. (Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği’nin İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı işbirliği ile gerçekleştirilen, ana konusu “Yüksek Teknoloji Tıbbı ve Hekim-Hasta İlişkisi” olan Uluslararası sempozyum) 12-13 Ekim 2006, İstanbul.

2) I. International Medical Ethic and Medical History Congress (Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi -Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları).(Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği ile Akdeniz Ü. Hukuk ve Tıp Fakülteleri işbirliği ile) 17-20 Ekim 2007, Antalya.

1) I. International Turkish Medicine History Congress (1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi) 20-24 Mayıs 2008, Konya.

 

Ulusal:

2) 2. Rumeli Nöropsikiyatri Günleri, III. Nöbiva Trakya Sempozyumu, “Nörooftalmoloji” konulu, 21-22 Mart 2009, Sempozyum Başkanlığı.

1) 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi 20-24 Mayıs 2008, Konya.

 

Dergi  Hakemliği

Uluslararası Yayınlanan Dergiler:

 • Ophthalmology (American Academy of Ophthalmology yayın organı)
 • Indian Journal of Ophthalmology (Ophthalmology Society of India yayın  organı).
 • Journal of Padiatric Ophthalmology & Strabismus
 

Ulusal Dergiler

 • Türk Oftalmoloji Dergisi.
 • Türkiye Klinikleri - Oftalmoloji Dergisi.
 • Türkiye Klinikleri - Tıp Bilimleri Dergisi

 

error: Content is protected !!