Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 antique pen 2

71) Keskinbora HK. Eski medeniyetlerde Tıp. Hipokrat 2012; 19:10-17.

70) Horozoğlu F, Yanyalı A, Maçin A, Nohutçu AF, Keskinbora HK. Katarakt cerrahisi sonrası gelişen göz içi lens dislokasyonlarında 23-gauge transkonjunktival sütürsüz vitrektomi. Turk J Ophthalmol 2011;41:207-212.

69) Keskinbora HK, Horozoğlu F, Gönen T, Sever Ö, Yaşar. Mümin bin Mukbile göre başağrıları. Lokman Hekim Journal 2011;1:31-34.

68) Gönen T, Keskinbora HK, Horozoğlu F, Sever Ö, Yaşar M. Glokomsuz kataraktlı gözlerde ön kamara derinliğinin komplikasyonsuz fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası göz içi basıncına etkisi. Turk J Ophthalmol 2011;1:207-212.

67) Horozoğlu F, Sever Ö, Gönen T, Keskinbora HK. Normal tansiyonlu glokom şüphesi olan olgularda standart 30.2 perimetrinin Heidelberg Retina Tomografisi ile ilişkisi. Glokom-Katarakt 2011;6:155-158.

66) Horozoğlu F, Gönen T, Sever Ö, Yaşar M, Keskinbora HK. Tek taraflı ambliyopide spektral taramalı optik koherens tomografi ile fotoreseptör bütünlüğünün değerlendirilmesi. MN Oftalmol 2011;18:204-207.

65) Keskinbora HK. Travmatik optik nöropati. Türkiye Klinikleri- Oftalmoloji Optik Sinir Hastalıkları Özel Sayısı 2009 2(3):90-94.

64) Keskinbora HK. Atatürk Döneminde trahomla mücadele tarihçesine bakış.Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongre Bildirileri, Ed.Mutluer M, Akçiçek, Ege Üniv. Edebiyat Fak. Yay., İzmir, 2009, s.413-422.

63) Keskinbora HK. 13.-15.Yüzyıllar Arasında Anadolu’da Bilimsel Dil: Türkçe, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, T Klin J Med Ethics 2008;16:74-79.

62) Keskinbora HK. 1902 Brüksel Körlerin Durumlarının Düzeltilmesi Kongresi ve İstanbul’dan Katılan Göz Hekiminin Değerlendirmesi, T Oft Gaz 2008;38(4):353-360.

61) Keskinbora HK. Mardin’de Bir Hekimin Tıbbi Süreli Yayın Çalışması: Dr. Arif Atlı ve Neşter, T Klin J Med Ethics 2008;16:121-126.

60) Keskinbora H.K. Mardin’de 14 Mart ve Tıbbi Mizah. Ed.Özcoşar İ. Makalelerle Mardin. III.cilt, İstanbul, İmak ofset, 2007:291-304.

59) Argın A., Keskinbora H.K. Geniş tam kat üst kapak defektlerinde Cutler-Beard tekniği ile rekonstrüksiyon. Türk Oftalmoloji Gazetesinde yayınlandı. Kabul yazısı eklidir.

58) Keskinbora K, Keskinbora H.K. Ağrı ve Tıbbi Etik. Clinic Medicine 2007;2:4-8.

57) Keskinbora H.K., Öncel Ö. 2005 Mali yılı bütçe uygulama talimatı, Deontoloji ve hasta haklarıyla ilgili düzenlemeler. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi 2007;15:7-11.

56) Keskinbora HK, Yeşilli M. Ortaçağ sonlarında göz kasları ve hareketleriyle ilgili bilgi birikimi. T oft Gaz 2006;36:440-444.

55) Keskinbora H.K., Yeşilli M. XV. Yüzyılda Anadolu’da şaşılık nedenlerine ilişkin bilinenler. T Klin Oftalmoloji 2006;15:68-71.

54) Keskinbora H.K. Göz travması da bulunan çocukların terminal dönemlerinde etik sorunlar. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi 2006;14:28-32.

53) Keskinbora H.K., Bakbak B. Tek skleral sütürle kombine glokom ve katarakt cerrahisi. T Oft Gaz 2007;37:182-186.

52) Keskinbora H.K., Karakuşçu-Pulur N. Brown sendromu tedavisinde silikon ekspander uygulamasının uzun dönem sonuçları. T Oft Gaz 2006;36:269-275.

51) Keskinbora H.K. Nistagmus. T Klin Oftalmoloji 2006;2:66-73.

50) Keskinbora H.K., Üvey D, Gökçe A.N. Cerrahiyet-ül Haniyye’de göze inen suyun tedavisi ve katarakt cerrahisi tarihçesine kısa bir bakış. T Oft Gaz 2006;36:82-86.

49) Keskinbora H.K., Öncel Ö. Şaşılık ameliyatı sonrası oluşan ölüm olgusunun tıbbi deontolojik ve tıbbi etik açıdan irdelenmesi. T Oft Gaz 2005;35:334-338.

48) Keskinbora H.K. Karakuşçu-Pulur N. Konjenital esotropyada iki taraflı iç rektus kası geriletmesinin uzun dönem seyri. T Oft Gaz. 2003;33:761-766.

47) Yüzbaşıoğlu E., Keskinbora H.K. Bikanaliküler silikon tüp entübasyonundan sonra görülen inflamatuvar kitle. Göztepe Tıp Dergisi 2003;18:187-188.

46) Keskinbora H.K., Yıldırım-Hür H. Orbita ve Temporal fossa yerleşimli dermoid kist (halter dermoid kisti) T Klin Oftalmoloji 2003;12:22-226.

45) Keskinbora H.K., Simultane bilateral katarakt ekstraksiyonu ve intraoküler lens implantasyonu. T.Oft.Gaz. 2003; 33(3/1):475-480.

44) Keskinbora H.K., Sönmezer B. Konjenital Oküler Motor Apraksi. MN Oftalmoloji 2002;9:307-309.

43) Keskinbora H.K., Sönmezer B., Şam M.T., Tığ C., Arslan M.O. Matür (beyaz) kataraktlı olgularda ameliyat esnasında karşılaşılabilecek sorunlar. MN Oftalmoloji 2002; 9:122-125.

42) Keskinbora H.K. ,Şam M.T., Arslan M.O. Olgun kataraktlarda tripan mavisi uygulaması ile kapsüloreksis. T.Oft.Gaz. 2001; 31:36-39.

41) Keskinbora H.K. Excimer laser aygıtlarının teknik özellikleri. T. Oft. Gaz. 2000;30:337-342.

40) Keskinbora H.K. Yüksek miyopide multizon fotorefraktif keratektomi uzun dönem sonuçları. T.Oft. Gaz. 2000;30:329-336.

39) Keskinbora H.K. Orta derecelimiyopide multizon fotorefraktif keratektomi uzun dönem sonuçları. T. Oft. Gaz. 2000;30:240-248.

38) Keskinbora H.K., Yalçın E., Ergen A., Arslan M.O.: Behçet hastalığında retinal vasküler değişikliklerin değerlendirilmesi ve görme prognozuna etkisi. T. Oft. Gaz. 1999; 29:449-453.

37) Keskinbora H.K.: Nonsteroid anti inflamatuvar ilaçlar, Türkiye Hastane Tıp Dergisi, 1998; 4:21-31.

36) Keskinbora H.K., Yılmaz A., Ayoğlu İ., Yılmaz E., Arslan M.O.: Brown sendromu cerrahi tedavisinde silikon ekspander uygulaması. T. Oft. Gaz. 1998;28:247-254.

35) Keskinbora H.K., Yılmaz E., İpçioğlu A., Arslan M.O.: Mini-nuc tekniğine geçiş. T. Oft. Gaz. 1998; 28:4-7.

34) Keskinbora H.K., Ayoğlu İ., Mudun A.B., Cinhüseyinoğlu M.N.,Arslan M.O.: Behçet hastalarında göz içi lensi uygulama sonuçlarımız. Okmeydanı Tıp Dergisi 1999;16:16-18.

33) Keskinbora H.K., Ayoğlu İ., Mudun A.B., Arslan M.O.: Çocukluk çağında uveitler. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi 1997;5:124-128.

32) Keskinbora H.K.: Okuler Hipertansiyon Türkiye Hastane Tıp Dergisi 1997;3:62- 65.

31) Mudun A.B., Keskinbora H.K., Ayoğlu İ., Ünal Ş., Bürümcek E., Durlu Y., Arslan M.O.: Behçet hastalığına bağlı uveitlerde yüksek doz kısa süreli klorambusil tedavisinin geç sonuçları., T. Oft. Gaz. 1997;27(3):189-192.

30) Keskinbora H.K., Ayoğlu İ., Onurlu S., Arslan M.O.: Kompansatuvar Baş Pozisyonu Bulunan Duane Sendromu olgularında cerrahi tedavi. T. Oft. Gaz. 1996;26(6):333-338.

29) Keskinbora H.K., Ayoğlu İ.,Mudun B., Arslan M.O.: Şaşılık cerrahisi sonrası ardıl kayma gelişim Okmeydanı Eğitim Hastanesi Bülteni 1996;14:9-10.

28) Keskinbora H.K., Yılmaz O. S., Eryaman E., Özarpacı S., Arslan MO. Endoskopik dakriyosistorinostomi. Okmeydanı Tıp Dergisi 1999;16:28-30.

27) Keskinbora H.K., Kılıçoğlu Ö.F., Onurlu S., Cinhüseyinoğlu N., Altın F., Akbıyık A.,İplikçioğlu A., Arslan M.O.: Katarakt cerrahisinde farklı kesi ve sütür uygulamalarının cerrahi astigmatizmaya etkisi. T. Oft. Gaz. 1995;25(3):192-197.

26) Keskinbora H.K., Arslan M.O.: Blow-out fraktür ön tanısı alan bir intraorbital hematom olgusu. T. Oft. Gaz. 1995;25(1):83-87.

25) Keskinbora H.K., Mudun A.B., Ayoğlu İ., Sönmez G., Carin M., Arslan M.O.: Behçet hastalığında HLA antijenleri, Retina-vitreus 1995;3(2):170-176.

24) Keskinbora H.K., Ayoğlu İ., Arslan M.O.: Abdusens paralizisi ve Jensen operasyonu. T. Oft. Gaz. 1995; 25(2):152-155.

23) Keskinbora H.K.: Dakriyosistorinostomide tüp entübasyonu modifikasyonu -226 olguluk bir çalışma-.T. Oft. Gaz. 1994; 24(6):573-576.

22) Keskinbora H.K., Karakaşlar O.: Tek gözlü katarakt olgularında intraoküler lens implantasyonu. T. Klin. Oftalmoloji 1994; 3(4):253-255.

21) Keskinbora H.K.: Keratokonusta asferik yüksek gaz geçirgen sert kontakt lensler. T. Oft. Gaz. 1994; 24(6):505-510.

20) Keskinbora H.K.: İleri derecede alt oblik kası hiperfonksiyonunda denervasyon ve ekstirpasyon. T. Oft. Gaz. 1994; 24(3):289-291.

19) Keskinbora H.K.: Simultane bilateral PEKKE-İOL implantasyonu. T. Oft. Gaz. 1994;24(2):165-167.

18) Keskinbora H.K., Karakaşlar O.: Perforan travmatik kataraktlarda arka kamara intraoküler lens implantasyonu. T. Oft. Gaz. 1994; 24(2):129-133.

17) Keskinbora H.K.: Wagner sendromu. Sendrom (Oftalmoloji eki) 1993; 1(2):22-23.

16) Karakaşlar O., Keskinbora H.K.: Göz içi lensli olgularda yara yeri açılması. Sendrom (Oftalmoloji eki) 1993; 1(1):5-7.

15) Aktunç T., Keskinbora H.K., Aktunç R., Şener B., Kaner G., Bahçecioğlu H.: Epiretinal membran patogenezi ve histopatolojik incelenmesi. T.Oft. Gaz. 1993; 23(6):474-477.

14) Keskinbora H.K., Karakaşlar O.: herpes simpleks keratitinde klinik seyir. T. Oft. Gaz. 1993; 23(6) 433-437.

13) Bahçecioğlu H., Keskinbora H.K., Aktunç T., Şener B., Kaner G., Erçıkan C., Aktunç R.: Macular pucker’da pars plana vitrektomi ve histopatolojik incelenmesi. T. Oft. Gaz. 1993; 23(5):428-431.

12) Keskinbora H.K., Karakaşlar O.: Alt oblik kası geriletmelerinde başarıyı etkileyen faktörler. 1993, T. Oft. Gaz. 23(5): 419-422.

11) Keskinbora H.K.: İnferior oblik kası hiperfoksiyonunda disinsersiyon. T. Oft. Gaz. 1993; 23(5):415-418.

10) Keskinbora H.K.: A-V pattern stabismus tedavisinde horizontal kasların vertikal deplasmanı. 1993, T. Oft. Gaz. 23(5):410-414.

9) Keskinbora H.K.: Sturge-Weber sendromu. Taksim Hastanesi Tıp Bülteni 1993; 23(2):87-88.

8) Keskinbora H.K.: Bir kapalı açılı juvenil glokom olgusu. Taksim Hastanesi Tıp Bülteni 1993; 23(2):70-71.

7) Şener A.B., Keskinbora H.K., Aktunç T., Bahçecioğlu H.: Vitreoretinal cerrahiyle beraber Worst iris-claw göz içi lens implantasyonu T. Oft. Gaz. 1993;23(5):425-427.

6) Kürkçüoğlu A.R., Keskinbora H.K., Yücel S.: Alt oblik kası hiperfonksiyonu bulunan şaşılık olgularımızda cerrahi tedavi. Oftalmoloji 1992; 1(3):226-228.

5) Çelik G.A., Keskinbora H.K.: Herpetik Keratitis, Dirim, 1992;67(1-2):14-16.

4) Keskinbora H.K., Kürkçüoğlu A.R.: Dokuz olguluk inraoküler lensimplantasyonu serimizin geç sonuçları, T. Oft. Gaz. 1987; 17(4):650-652.

3) Keskinbora H.K., Kürkçüoğlu A.R.: Bir intraorbital nörofibrom olgusu, T. Oft. Gaz. 1987; 17(1):104-106.

2) Kürkçüoğlu A.R., Keskinbora H.K., Aralp H.: Kliniğimizde uyguladığımız iki arka kamara lens implantasyonu, T. Oft. Gaz. 1986; 16(3):332-333.

1) Kürkçüoğlu A.R., Keskinbora H.K., Kürkçüoğlu S.: Kliniğimizde uyguladığımız 9 ön kamara lens implantasyonu erken sonuçları, T. Oft. Gaz. 1985; 15(3): 257-259.

error: Content is protected !!