LİSANS ve LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERSLER

Lisans Dersleri

Tıp Fakültesi 1. Sınıf Deontoloji, Tıp Tarihi vee Etiği Dersleri

1-     Neden Tıp tarihi?

2-     Genel Tıp Tarihinden portreler

3-     Türk Tıp Tarihinden portreler

4-     Tarih Öncesinde Tıp

5-     İlkçağ Uygarlıklarında Tıp: Mezopotamya, Mısır

6-     İlkçağ Uygarlıklarında Tıp: Anadolu, Yunan

7-     İlkçağ Uygarlıklarında Tıp: Hint, Çin

8-     Eski Türklerde Tıp

9-     Ortaçağda İslam Tıbbı

10- Ortaçağda Avrupa Tıbbı

11- Rönesans Tıbbı (Avrupa Tıbbı-14-19 yy.)

12- Selçuklu Tıbbı

13- Osmanlı tıbbı: 14.-17. Yüzyıllar

14- Osmanlı tıbbı: 18. ve 19. Yüzyıllar

15- Cumhuriyet dönemi tıbbı

16- Tıp eğitimi (1827-1933) ve 14 Mart

17- Etiğin tanımı, işlevleri, tıptaki anlamı, önemi, yeri

18- Tarihte etik kavramı

19- Etik, Hukuk ve Ahlak kavramları ve aralarındaki ilişki

20- Etik değerler, tıbbın değerleri

21- Tıp etiği kuramları, ilkeleri

22- Tıp etiği İlkelerine Giriş: Zarar vermeme, Yararlı olma

23- Tıp etiği İlkelerine Giriş: Özerkliğe Saygı, Adalet

24- Tıbbın Erdemleri, iyi hekimlik

25- Hak kavramı, etik haklara giriş

26- Aydınlatılmış Onam

27- Tıp Etiği Eğitimi

28- Hekimin hukuki sorumluluklarına giriş

29- Etik Sorunlara Genel Bakış: Organ ve Doku Nakilleriyle ilgili etik sorunlar

30- Etik Sorunlara Genel Bakış: İnsan üzerinde Tıbbi Araştırmalarda etik sorunlar

31- Hekimlik davranışlarını kavrama ve uygulama becerisi

 

Tıp Fakültesi 3. Sınıf  Kliniğe Giriş (Oftalmoloji) Dersleri

1-Oftalmoloji Bilimine Giriş

1-   Oftalmoloji Semiyolojisi

2-   Oftalmolojik Muayene

3-   Sık Rastlanan Göz Hastalıklarına Kısa Bakış

                  

Yüksek Lisans Dersleri  (Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı)

Kodu

Adı

DTT 501

Tıp Tarihine Giriş – I                                                                                (2-0-2)

DTT 502

Tıp Tarihine Girişi –II

DTT 503

Deontolojiye Giriş – I

DTT 504

Deontolojiye Giriş – II

DTT 505

Tıp Tarihi Araştırmalarında Metod-I

DTT 506

Tıbbi Etik Araştırmalarında Metod-II          

DTT 507

Klinik Etiğe Giriş – I

DTT 508

Klinik Etiğe Giriş – II

DTT 509

Tıp Tarihi Uygulamaları – I

DTT 510

Tıp Tarihi Uygulamaları – II

DTT 511

Tıbbi Etik Uygulamaları

DTT 512

Osmanlıca – I

DTT 513

Osmanlıca – II

DTT 514

Dişhekimliği Tarihine Giriş

 

 

error: Content is protected !!